BỒI DƯỠNG TAY NGHỀ, BẬC THỢ HÀN KIM LOẠI

 1. Giới thiệu:
Với mục tiêu bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho công nhân, người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp cơ khí, kỹ thuật công nghiệp giúp nâng cao khả năng tương thích với yêu cầu mới của sản xuất kinh doanh; tăng hiệu suất lao động, chất lượng sản phẩm, ổn định việc làm góp phần mang lại lợi ích cho doanh nghiệp cũng như công nhân và người lao động, Trung tâm Đào tạo Hàn Công nghệ cao QMC chú trọng xây dựng chương trình và đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trình độ sơ cấp, ngắn hạn, nâng cao trình độ cho người lao động, cấp chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế.

2. Đối tượng
Là công nhân và người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, lao động phổ thông tại các doanh nghiệp, nhà máy, xưởng cơ khí, các cá nhân có nhu cầu xuất khẩu lao động

3.Nội dung
a) Đào tạo: Đối với công nhân chưa được đào tạo qua trường lớp trước khi vào làm tại doanh nghiệp. Nội dung đào tạo là cung cấp kiến thức căn bản về nghề Hàn Kim loại, Kỹ thuật Điện công nghiệp – Dân dụng, công việc đang làm và kỹ năng cần thiết, đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật – công nghệ; có khả năng sử dụng thành thạo, an toàn thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hiện công việc. Hoàn thành nội dung này, công nhân được cấp chứng chỉ đào tạo theo quy định.
b) Đào tạo lại: Đối với công nhân thay đổi vị trí, nhiệm vụ trong quy trình sản xuất – kinh doanh; hoặc do thay đổi cơ cấu sản phẩm, thay đổi công nghệ, thiết bị, …trong lĩnh vực Hàn, Điện Công nghiệp và dân dụng. Yêu cầu đào tạo lại là giúp công nhân trang bị đủ kiến thức, kỹ năng mới, tương thích quy trình sản xuất, yêu cầu sản phẩm và công nghệ kỹ thuật mới. Sau đào tạo lại, công nhân được cấp chứng chỉ đào tạo theo quy định.
c) Bồi dưỡng nâng cao tay nghề: Giúp công nhân cập nhật, nâng cao tay nghề, nâng cao hiệu quả lao động (năng suất, chất lượng,…). Sau lớp bồi dưỡng, công nhân được cấp chứng nhận bồi dưỡng hoặc chứng nhận bậc nghề.


4. Thông tin liên hệ:

Trung tâm Đào tạo Hàn Công nghệ cao  QMC.

Địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ – Thanh Trì – Hà Nội

Website: www.daotaohan.edu.vn. Email: info@qmc.edu.vn

ĐT: 04.36472478/ 0981.192.828/0166.2020.656

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *