Với đội ngũ giáo viên giỏi, tâm huyết và các chuyên gia kinh nghiệm trong ngành Hàn Công nghệ cao đến từ Châu Âu, Trung tâm Đào tạo Hàn Công nghệ cao QMC chú trọng phát triển và mở rộng các dịch vụ tư vấn như sau:

1. Tư vấn, hướng dẫn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý, hệ thống kỹ thuật cho các Trung tâm đào tạo kỹ thuật hàn theo tiêu chuẩn  quốc tế

2. Tư vấn xây dựng quy trình Hàn

3. Tư vấn, hướng dẫn cho các doanh nghiệp về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17025, ISO 22000.

4. Tư vấn về các vấn đề an toàn lao động, bảo vệ sức khoẻ và bảo vệ môi trường

5. Tư vấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo chuẩn mực quốc tế để tiến tới hội nhập quốc tế.

Thông tin liên hệ: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HÀN CÔNG NGHỆ CAO QMC

Điện thoại: 04.36472478/ 0981.192.828/0166.2020.656 

Website: www.daotaohan.edu.vn;    Email: info@qmc.edu.vn