Hệ trung cấp

Chương trình: Đào tạo hàng hệ trung cấp – Thực hành trực tiếp

 • Thời gian đào tạo: 12 tháng
 • Hỗ trợ việc làm sau tốt nghiệp
 • Chi phí khóa học cực kỳ ưu đãi
 • Môi trường học tập chuyên nghiệp
 • Đối tượng: HV Tốt nghiệp THCS & HV đã đi làm
 • Khai giảng dự kiến: /2023

 

Xem chi tiết

Hệ sơ cấp

Chương trình: Đào tạo hàng hệ trung cấp – Thực hành trực tiếp

 • Thời gian đào tạo: 12 tháng
 • Hỗ trợ việc làm sau tốt nghiệp
 • Chi phí khóa học cực kỳ ưu đãi
 • Môi trường học tập chuyên nghiệp
 • Đối tượng: HV Tốt nghiệp THCS & HV đã đi làm
 • Khai giảng dự kiến: /2023

 

Xem chi tiết

Hệ ngắn hạn

Chương trình: Đào tạo hàng hệ trung cấp – Thực hành trực tiếp

 • Thời gian đào tạo: 12 tháng
 • Hỗ trợ việc làm sau tốt nghiệp
 • Chi phí khóa học cực kỳ ưu đãi
 • Môi trường học tập chuyên nghiệp
 • Đối tượng: HV Tốt nghiệp THCS & HV đã đi làm
 • Khai giảng dự kiến: /2023

 

Xem chi tiết