CẤP CHỨNG CHỈ HÀN TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TẠI TRUNG TÂM

Chứng chỉ hàn là thủ tục mà một người thợ hàn phải tuân thủ để tạo ra một mối hàn chất lượng tốt căn cứ theo hướng dẫn đã được xác lập. Chứng chỉ là các bài kiểm tra thực hành hàn được giám sát bởi một người đã được đào tạo và được phê chuẩn bởi một tổ chức đã viết nên quy trình  và cấp giấy chứng nhận thợ hàn. Các bài kiểm tra hoặc chứng chỉ chỉ xác nhận thợ hàn cho mỗi quy trình và vị trí hàn. Không có một chứng chỉ hàn duy nhất xác nhận  thợ hàn đạt đủ các tiêu chuẩn hàn cho mọi quy trình, kim loại hay mọi vị trí. Chứng chỉ Hàn là thủ tục quan trọng để các cơ quan tuyển dụng trong và ngoài nước tiếp nhận người lao động cũng như quy định mức lương, bố trí công việc phù hợp.

Tại Trung tâm Hàn công nghệ cao QMC, khi tham gia học tập và hoàn thành các kì thi sát hạch, học viên được cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó, có một số chứng chỉ, chứng nhận quan trọng như sau:

¨      Chứng nhận thợ hàn 3G – 4G – 6G theo chuẩn IIW/EWF 1111 của IIW, AWS D1.1, ASME IX, EN 287-1.

¨      Chứng nhận chuyên gia hàn quốc tế (International Welding Specialist) của Viện hàn Quốc tế và được công nhận là Giám sát viên hàn theo tiêu chuẩn quốc tế EN 719.

¨      Chứng nhận WPS phù hợp tiêu chuẩn quốc tế

¨      Chứng nhận chuyên gia kiểm tra không phá hủy (NDT),… theo tiêu chuẩn Quốc tế

¨      ..V..v…

Một số hình ảnh chứng chỉ Hàn quốc tế tại Trung Tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *