Giấy Chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp – Nghề Hàn công nghệ cao

1. Tên cơ sở: TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ DU LỊCH QUANG MINH
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Quang Minh Vocational, Technical and
Tourism Collge
Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 8, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (042) 36472478.
Website: www.qmc.edu.vn Email: infor@qmc.edu.vn

Địa điểm  đào tạo khác: đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số
: 50/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố  phố Hà Nội, cấp ngày 19/7/2017. *
2. Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp:
Tại trụ sở chính: : Tố 8, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Chi tiết tại đây: 11.Giấy chứng nhận GDNN 2023