HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN HÀN QUỐC TẾ ÁP DỤNG TẠI TRUNG TÂM

 HIGH TECHNOLOGY WELDING CENTRE

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HÀN CÔNG NGHỆ CAO QMC

****************************

CÁC HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRUNG TÂM ÁP DỤNG ĐÀO TẠO HÀN VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀN.

TIÊU CHUẨN MỸ:
ASME IX – 2010  & AWS D 1.1 – 2008 WPS, PQR, WQT ( QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KIỂM TRA THỢ HÀN)

ASME V – 2010 NDT (KIỂM TRA SIÊU ÂM, CHỤP TIA X, KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY, KIỂM TRA PHÁ HỦY)

ASME II – 2010 TIỂU CHUẨN DÀNH CHO VẬT LIỆU CƠ BẢN VÀ VẬT LIỆU HÀN

API 650  – 1993 TIÊU CHUẨN DÀNH CHO HÀN BỒN CHỨA DẦU

TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU VÀ TIÊU CHUẨN ISO:
EN ISO 15609 -1 – 2011 QUY TRÌNH ĐÀO TẠO HÀN

ISO 9606 – 2011 QUY TRÌNH KIỂM TRA THỢ HÀN

ISO 5817 – 2011 QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MỐI HÀN

ISO 15608 – 2004  PHẠM  VI PHÂN CHIA CỦA CÁC NHÓM VẬT LIỆU CƠ BẢN

ISO 3834 – 2004 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀN

DIN EN 439 – 2004  VẬT LIỆU HÀN VÀ  KHÍ BẢO VỆ  ĐỂ HÀN HỒ QUANG

EN 287 -1, EN 287 – 2 QUY TRÌNH KIỂM TRA VÀ  CHỨNG NHẬN THỢ HÀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *