QMC đào tạo kỹ thuật thổi đường Hàn – (gouging)

Chương trình đào tạo kỹ thuật làm sạch mối hàn bằng phương pháp thổi than (gouging) đang được thực hiện hiệu quả tại QMC.

Theo đó, chương trình tập trung đào tạo các kỹ năng liên quan đến phương pháp thổi than

  • Hướng dẫn các chức năng, công dụng của máy thổi đường hàn GOUGING
  • Các thiết bị và vật liệu dùng trong trong kỹ thuật Thổi đường Hàn.
  • Kinh nghiệm thổi đường Hàn trong không gian hẹp.
  • Phương pháp làm sạch, vệ sinh mối hàn, cắt sau khi thổi

Air arc gouging | Find suppliers, processes & material

Liên hệ đào tạo thổi đường hàn: (zalo) 0981192828.0978777931