QMC ký thoả thuận hợp tác với BCC để tạo đầu ra bền vững cho người học nghề

Trong khuôn khổ các chương trình hợp tác với doanh nghiệp để chuyển giao công nghệ đào tạo, cùng xây dựng chương trình đào tạo mang tính cập nhật, sát với thực tiễn, mang lại chất lượng đào tạo cao cho người học nghề. QMC đã triển khai hợp tác toàn diện với Công ty THHH Bảo Chi (BCC), hướng tới các lĩnh vực chính như sau:

  •  Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề thợ hàn.
  • Hợp tác tiếp nhận học viên thực tập trong quá trình học nghề
  • Hợp tác tiếp nhận học viên học nghề sau tốt nghiệp, tạo việc làm ổn định.
  • Hợp tác chuyển giao công nghệ hàn cắt tiên tiến, hiện đại.

Thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường, xin chân thành cảm ơn BLĐ công ty BCC đã chung tay đóng góp vì sự nghiệp đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ ký kết

Trung tâm đào tạo Hàn công nghệ cao QMC