THÍ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG MỐI HÀN THEO TIÊU CHUẨN AWS D1.1 CHO THỢ HÀN LICOGI 16.5

Ngày 30/05/2014 vừa qua, Trung tâm Đào tạo Hàn công nghệ cao QMC phối hợp với Phòng Thí nghiệm Vật liệu tính năng kỹ thuật cao – Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ – VINACOMIN để tổ chức kiểm tra thử nghiệm, cấp chứng nhận kết quá thí nghiệm uốn mối hàn theo tiêu chuẩn đánh giá AWS D1.1:2010 cho đội ngũ thợ Hàn của Tổng công ty Cổ phần LICOGI 16.5.

Trải qua quá trình đào tạo tại Trung tâm, các chuyên gia Hàn quốc tế đã tiến hành kiểm tra ngoại quan chất lượng bề mặt mối hàn trước khi tiến hành gia công lại để đưa vào thí nghiệm mối hàn (Bend test of weld).

 

Trung tâm đã sử dụng thiết bị thử uốn WEW – 1000B để kiểm tra chất lượng mối hàn. Kết quả thử uốn cạnh (side bend) với đường kính chầy uốn 38.1, góc uốn (bend angle) 180 độ cho thấy: Các mẫu hàn thử nghiệm phần lớn đều đạt yêu cầu. Bề mặt trong và ngoài có kết cấu chắc chắn, không xảy ra hiện tượng nứt mối hàn.

 

Sau khi có kết quả thử nghiệm, Trung tâm đã tiến hành cấp chứng nhận theo hệ thống tiêu chuẩn quốc tế đối với các mẫu thử nghiệm đạt yêu cầu (kèm thèo mã số học viên). Trải qua 02 ngày làm việc, lãnh đạo trung tâm thử nghiệm – kiểm định công nghiệp (TVCI) đánh giá rất cao về chất lượng đào tạo tay nghề của Trung tâm Đào tạo hàn công nghệ cao QMC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *